სს „გლობალ-ერთი“ გთავაზობთ ვირტუალური მინი ავტომატური სატელეფონო სადგურის ორგანიზებას, რომლის საშუალებით შესაძლებელია  ერთიან ქსელში გავაერთიანოთ კომპანიები და მათი ოფისები დამატებითი მოწყობილობების გარეშე,  „გლობალ ერთის“  სერვერის გამოყენებით.

უპირატესობებია:

  • საუბრის ჩაწერის შესაძლებლობები;
  • მოლოდინის რეჟიმისა და რიგითობის განსაზღვრა;
  • ტელეფონზე  (3–4 ციფრიანი) ნომრების ორგანიზება;
  • კონფერენციის  ორგანიზების შესაძლებლობა;
  • ხმოვანი სიგნალის გავრცელების კონტროლი (IVR);
  • ავტომოპასუხე, ხმოვანი მენიუს ფუნქციით;
  • სერვისის მონიტორინგი და მართვა web–interface-ით.

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:

Tel: + (995 32) 234 91 43;+ (995 32)  243 85 38;;

E-mail: sales@global-erty.net