სიახლეები

12341

ტექნიკური სამუშაოები

გლობალ ერთი მუდმივად ცდილობს მოახდინოს ქსელის განახლება. 

მოხარული ვართ გაცნობოთ რომ ივლისის თვის მეორე დეკადაში დაგეგმილია გლობალ ერთის ცენტრალური კვანძის და ქსელის ცალკეული ელემენტების მოდერნიზაციის სამუშაოები, რაც გააუმჯობესებს მომსახურეობის მიწოდების ხარისხს.

აქვე გვინდა გაცნობოთ რომ განახლების ზემოაღნიშნულ პერიოდში შესაძლებელია მოხდეს მცირე ხარვეზები, რისთვისაც წინასწარ გიხდით ბოდიშს.