სს „გლობალ ერთი“ გთავაზობთ მინი ასს-ს და Call ცენტრის მოწყობას, საოფისე IP PBX-ის საშუალებით. საოფისე IP  PBX წარმოადგენს ოპტიმალურ გადაწყვეტილებას სათაო ოფისებისა და ფილიალების ერთ კორპორაციულ ქსელში გასაერთიანებლად. PBX-ის მეშვეობით შესაძლებელია გახდეთ სათაო ოფისის სადგურის აბონენტი ნებისმიერი ადგილიდან დამატებითი მოწყობილობების გარეშე. ფილიალის აბონენტს შეუძლია დაუკავშირდეს სათაო ოფისის სადგურს პირდაპირ, ინტერნეტის მეშვეობით,  IP ტელეფონით, სოფტ-ფონით, WiFi ტელეფონით,  IP DECT ტელეფონით ან  VoIP შესაძლებლობის სმარტ-ფონით.

უპირეტესობები:

  • საუბრის ჩაწერის შესაძლებლობები;
  • მოლოდინის რეჟიმისა და რიგითობის განსაზღვრა;
  •  ტელეფონზე (3–4 ციფრიანი) ნომრების ორგანიზება;
  • კონფერენციის  ორგანიზების შესაძლებლობა;
  • ხმოვანი სიგნალის გავრცელების კონტროლი (IVR);
  • ავტომოპასუხე, ხმოვანი მენიუს ფუნქციით;
  • სერვისის მონიტორინგი და მართვა web–interface-ით.

დამატები ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:

ტელ: +(995 32) 243 91 43;  +(995 32) 243 85 38;

E-mail: sales@global-erty.net