სს „გლობალ ერთი“  VoIP  სატელეფონო ნომრებს გთავაზობთ , რომლის საშუალებით ხდება ინფორმაციის გადაცემა  IP ტექნოლოგიის მეშვეობით.  ხმოვანი სიგნალი ციფრულ მონაცემად გარდაიქმნება და მომხმარებელს საშუალება ეძლევა მიიღოს მაღალი ხარისხის სატელეფონო მომსახურება ყველგან, სადაც ინტერნეტია, რაც  VoIP მომსახურებას უნივერსალურს ხდის.

უპირატესობები:

 • მომსახურების მაღალი ხარისხი;
 • დაბალი ტარიფები;
 • მრავალარხიანი ნომრები;
 • უფასო საუბარი შიდა ქსელში;
 • ხმოვანი სიგნალის გავრცელების კონტროლი (IVR);
 • მარტივი ინსტალაცია ;
 • მრავალარხიანი ნომრები;
 • ნომრის ამომცნობი;
 • ხმოვანი შეტყობინება;
 • ზარის გადამისამართება;
 • საკონფერენციო კავშირი.

 


 

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:

Tel:+ (995 32) 243 91 43; + (995 32) 243 85 38;

E-mail: sales@global-erty.net